Aanleverspecificaties

Voor het aanleveren van uw bestanden hanteert Drukwerkoffice.nl verschillende mogelijkheden:

• U kunt uw bestanden uploaden middels de site.  
• U kunt uw bestanden mailen naar: bestanden@drukwerkoffice.nl 
• U kunt uw bestanden per post versturen

BELANGRIJK
Bestanden dienen te worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten.
• PDF
• EPS (paskruizen)
• TIFF (paskruizen)
• JPG/JPEG
• Al (paskruizen)
• Ingepakte bestanden (zoals zip)
• Overige formaten in overleg

Bestandsformaten
Indien mogelijk, zien wij graag uw bestand aangeleverd in een van de volgende bestandsformaten. Mocht u hier niet uitkomen of er vragen over hebben, verwijzen wij u door naar onze helpdesk.

PDF
Portable Document Format, dit is een bestandsformaat en pagina beschrijvingstaal in één, ontwikkeld door Adobe. PDF-bestanden nemen relatief weinig geheugenruimte in, waardoor ze goed langs elektronische weg te verzenden zijn. Tegelijk kunnen PDF-bestanden genoeg informatie bevatten om ze als basis voor drukwerk te gebruiken.

EPS (snijtekens) 
Encapsulated Post Script Format is een grafische bestandsindeling. Verscheidene grafische programma's ondersteunen EPS, bijvoorbeeld Adobe Illustrator. EPS kan dienen als "universele" indeling voor uitwisseling van grafisch rijke documenten en voor het overbrengen (kopiëren en plakken) van grafische elementen van het ene naar het andere programma.

TIFF (snijtekens) 
Tagged Image File Format is een compressietechniek voor afbeeldingen, waarbij (in tegenstelling tot JPG) geen informatie verloren gaat en de beeldkwaliteit dus niet slechter wordt. Het nadeel is echter dat de TIFF-bestanden bijna tien keer zo groot zijn als JPG-bestanden.

JPG/JPEG
Joint Photographic Experts Group is een bestandsformaat voor grafische (fotografische) informatie, dat toelaat om beelden van hoge kwaliteit in een betrekkelijk kleine file te bewaren door compressie toe te passen.

AI (snijtekens) 
AI-bestanden zijn bedoeld voor organisaties die hun drukwerk laten maken door een grafische firma. AI-bestanden kunnen enkel bewerkt worden met behulp van gespecialiseerde grafische programma's, zoals Adobe Illustrator. U kunt een AI-bestand niet bekijken met gewone software. Grafische firma's hebben ervaring met dat type van bestanden en kunnen er zeker mee overweg. Wegens compatibiliteitsproblemen tussen oudere en nieuwere versies van Adobe Illustrator zijn er twee AI-bestanden beschikbaar.

Graag willen wij u er op attenderen dat alle bestanden met de tekst in outlines / contouren of met ingesloten teksten moeten worden aangeleverd. Voor het aanleveren van uw bestanden verkiest Drukwerkoffice.nl PDF-bestanden.

Wanneer u bestanden aanlevert, is het van belang dat deze een resolutie hebben van 300 dpi. Echter weten wij ook, dat dit niet altijd mogelijk zal zijn, daarom nemen wij alleen bestellingen in behandeling met een minimum van 150 dpi. De bestanden met een lage resolutie zullen van mindere kwaliteit zijn. Indien u er voor kiest een bestand te uploaden met een mindere resolutie zult u daar uw goedkeuring op moeten geven.

Microsoft Word – Publisher – Excel – Powerpoint
Het is voor Drukwerkoffice.nl niet rechtstreeks mogelijk bestanden te drukken die opgemaakt zijn in Microsoft Word, Publisher, Excel of Powerpoint. Mocht u een van bovenstaande bestanden niet om kunnen zetten in een drukbaar bestand, dan staat Drukwerkoffice.nl graag tot uw beschikking.

Formaten en snijmarge
Wanneer u bestanden aanlevert, dan zullen deze aan de juiste formaten moeten voldoen. U zult dan o.a. rekening moeten houden met de snijmarge, deze is 3 mm., maar ook de afloop aan alle zijden. Alle beeld- en tekstelementen in deze ruimte zullen worden afgesneden en komen te vervallen zodat het netto formaat overblijft.

Tip: Werk minimaal 3 mm. binnen uw netto formaat!

Wanneer u een bestand aanlevert voor een bannerdoek, stellen wij een marge van minimaal 3,5 cm. tot maximaal 5 cm. Verstandig is om voor alle outdoor banner producten een marge aan te houden van 3,5 cm. ten behoeve van de randversteviging.

Kleuren
Wanneer u kiest voor full color drukwerk (4/0 of 4/4), dan wordt uw bestand gedrukt met inkt in vier kleuren, welke in elke mogelijke en gewenste kleur gemengd kunnen worden. De vier kleuren van full color drukwerk zijn Cyaan (blauw), Magenta (roze/rood), Yellow (geel) en Key (zwart). Door deze kleuren in verschillende verhoudingen te mengen kan iedere kleur gemaakt worden. Echter dienen deze full color bestanden dan wel opgemaakt te zijn in deze CMYK kleuren. Wanneer u een bestand heeft dat opgemaakt is in PMS kleuren, zal deze omgezet moeten worden naar CMYK. Full color drukwerk heeft een maximale kleurdekking van 300%. Met andere woorden, wanneer u een zwart in full color gedrukt wilt hebben, moet u er voor zorgen dat deze ook 100% zwart is en geen combinatie van de CMYK kleuren in een 100% waarde. Indien u dit niet doet zal de waarde uitkomen op 400% en kunnen er vlekken of andere problemen op uw drukwerk ontstaan. Drukwerkoffice.nl raadt u dan ook aan niet meer dan 250% kleurdekking te geven aan de CMYK kleuren. Als u kiest voor drukwerk in PMS kleuren, zult u bij aanlevering de kleurcode mee moeten sturen. Aan elke code is een kleur gekoppeld, op deze manier zal uw drukwerk altijd dezelfde kleur bevatten.

Ook bestaat er de mogelijkheid voor doorschijnende kleuren, hier wordt mee bedoeld een percentage van de kleur. Het is dan alleen wel belangrijk dat deze een minimale doorschijnendheidsfactor (opacity) heeft van 10% om kwaliteit van het drukwerk te kunnen garanderen.

Tip: Beoordeel kleuren nooit op uw beeldscherm. Ieder beeldscherm zal de kleur namelijk anders weergeven wegens andere kleurinstellingen. Als u een bestand op 2 schermen naast elkaar bekijkt, zult u waarschijnlijk kleurverschil gaan zien. Wanneer u een kleur uit een PMS-waaier kiest, dan bent u verzekerd van de kleur die u kiest en dit zult u terugzien op uw drukwerk.

Transparanties
Transparanties dienen te alle tijde worden afgevlakt, dit om problemen te voorkomen. Daarom willen wij u er op attenderen dat het aanleveren van transparanties op uw eigen risico is. Mocht u hierbij problemen ondervinden dan kunt u tijdens kantooruren contact met onze helpdesk opnemen. Om onjuiste resultaten te voorkomen, raden wij u aan de transparanties in uw ontwerp af te vlakken.

Lijnen
Voor de lijnen in uw bestanden hanteren wij altijd de volgende voorwaarden. Deze lijnen mogen absoluut niet dunner zijn dan 0,25 pt. Echter negatieve lijnen moeten minimaal een dikte van 0,5 pt. hebben.

Enveloppen
Wanneer de enveloppen gedrukt worden, wordt er gebruik gemaakt van een grijpruimte voor de machine. Daarom is het belangrijk dat er tenminste aan een zijde 1 cm wit overblijft. Deze ruimte is aangegeven in ons upload- en controlesysteem. Alle beeld- en tekstvlakken die in deze ruimte vallen, zullen niet zichtbaar zijn op uw drukwerk.

Magazines
Als u magazines aanlevert, is het belangrijk voor ons om de volgorde van de pagina’s te weten. U kunt daarom het bestand aanleveren als 1 PDF document, waarin u alle losse pagina’s in de juiste volgorde zet, en wanneer nodig inpakt en verstuurt als zip bestand. Daarnaast is het belangrijk het document te voorzien van de juiste paginanummers onderaan. Wanneer u alle pagina’s stuk voor stuk vrij van elkaar aanlevert, moeten de bestanden de naam van de paginanummers bevatten.

Signproducten, o.a. spandoeken, rollup systemen en andere bannering
Als u bestanden aanlevert voor signproducten vragen wij u te alle tijde uw bestanden drukklaar aan te leveren. Daarnaast dient u uw bestanden te mergen (het samensmelten van uw bestand). Dit houdt in dat uw bestand dan geen lagen meer bevat. Wij vragen u dit mede te doen om te voorkomen dat uw bestanden te groot zijn om te uploaden. Daarnaast verzekert u zichzelf van een positief drukresultaat.